Unmute
medieraadetdfi_2ituhippomini

Hvad er Spilværk?

Spilværk er en lille virksomhed, der arbejder med spilbaseret læring. I en tid hvor børn og unge er forbrugere af en masse teknologier, ser vi et behov for at gøre dem til skabere. Selvom der er kommet mere fokus på digitale kompetencer i uddannelsessektoren, er der ofte et ensidigt fokus på tekniske kompetencer, knyttet til en bestemt platform. Men i virkelighedens verden er der brug for at programmører, designere, grafikere, tekstforfattere, marketingfolk og brugervenlighedseksperter kan samarbejde – på tværs af styresystemer, discipliner, prioriteter og arbejdsmetoder. Det er denne farverige, komplekse og tværfaglige verden, Spilværk ønsker at forberede børn og unge på.

Spilværk er skabt af spildesignere, uddannet på IT Universitetet i København. Det er dog ikke computeren der er i fokus, når vi laver workshops og kurser. Spilværks udgangspunkt er den analoge verden, hvor vi brainstormer med hænderne og tester vores prototyper, mens de stadig er bygget af pap og gaffatape. Uanset om man vil bygge et computerspil eller en app, kræver det en smidig designproces, hvor brugernes feedback former udviklingen. Mange forskellige mennesker skal samarbejde, og kunstneriske ambitioner og tekniske begrænsninger skal mødes i et kompromis. Spilværk lærer elever og lærere at arbejde iterativt: Iteration betyder gentagelse, og grundtanken i den iterative didaktiv er at den optimale løsning udvikles ved gentagende gange at bygge prototyper, teste dem og implementere de ændringer, der virkede i praksis.

I Spilværk sætter vi altid eleverne til at teste med andre elever, så de undgår at stirre sig blinde på deres eget design. Feedbacksessionerne træner testerne i at give konstruktiv feedback, mens projektgruppen lærer at stille gode spørgsmål, lytte og omsætte feedback til konkrete ændringer. At lade præsentationer og feedback indgå som en naturlig del af arbejdsprocessen fjerner en del af forventningspresset, og eleverne trænes i at fejle hurtigere i stedet for at stræbe efter perfektion i første forsøg. Når man opdager at klassekammeraternes feedback kan være en dyrebar ressource, bliver det mere naturligt at spørge kammerater til råds, før man spørger læreren. Særligt når man arbejder med nye teknologier, som hverken lærere eller elever kender på forhånd, er peer learning en vigtig nøgle til at få hele klassen med.

Vi tilbyder

I Spilværk arbejder vi både med at spille spil, skabe spil og lege i spændingsfeltet mellem kreativitet og teknologi. Vi hjælper uddannelsesinsitutioner med at arbejde med spilbaseret læring, og vi rådgiver beslutningstagere om hvordan de bedst styrker elevernes 21. århundredes færdigheder og digitale dannelse. Blandt andet tilbyder vi:

  • Temaugeforløb med spiludvikling på alle årgange
  • Kurser med praksisnær kompetenceudvikling
  • Spildidaktisk konsulentbistand
  • Minecraft-workshops
  • Rollespil i skolen
Back to Top